Home News & Events สุดปลื้มปีติ “พระเจ้าอยู่หัว” พระราชทาน จักรยานส่วนพระองค์แสดงในงาน “อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอก ไบค์ ครั้งที่ 12”